Flemming Rodian
Et brev fra facaden, maleri af Flemming Rodian

FLEMMING RODIAN

Maler og billedhugger Flemming Rodian 1944-2014.
Medlem af Kunstnersamfundet
BKF - Billedkunstneres Forbund
Dansk Billedhuggersamfund
GYRR - Kunstnersammenslutning
Censor ved Charlottenborgs Forårsudstilling i 1975 og 1976.
Flemming Rodian : Atelierhusene : Grønnemose Allé 39 : 2400 København NV : Tlf. 2360 9493 : Mail rodian@post.tele.dk